Werkwijze

  1. Intakegesprek
  2. Plan op maat
  3. Persoonlijk traject
  4. Evaluatiegesprekken
  5. Eindgesprek
  6.  Nazorg

 

1. Intakegesprek

Een advies op maat is bij Life Quality erg belangrijk en daarom is een 1-op-1 gesprek de eerste stap waar geluisterd wordt naar de wensen en behoeften. We brengen in kaart wat je doelstelling is en schetsen aan de hand van jouw verhaal een totaalbeeld. Daarnaast wordt er een beginmeting gedaan om vanuit een beginpunt te kunnen werken.

2. Plan op maat

Dankzij de gediplomeerde achtergrond en ervaring van de coach kunnen we samen een goed plan opstellen dat bij jou past om het doel in zo’n kort mogelijke tijd te bereiken. In het samenstellen van een traject wordt dan ook zo veel mogelijk rekening gehouden met de kwaliteiten maar ook de belemmeringen van de klant. Hierbij kun je denken aan leeftijd, gewicht, werk, gezinssituatie, gewoontes en sociale omgeving.

3. Persoonlijk traject

Er zijn verschillende trajecten mogelijk om te werken naar jouw persoonlijk doel. Het traject is afhankelijk van verschillende factoren en wordt tijdens de intake al besproken. Life Quality is gefocust op voeding, training en coaching. Dit gebeurt volgens het vooraf bepaald plan op maat. Tijdens het traject wordt uiteraard gelet op het niveau en de mogelijkheden van de klant. Onder het kopje aanbod in het menu bovenin en via deze link, vind je ons aanbod terug.

4. Evaluatiegesprekken

Gedurende het traject word je tussendoor geëvalueerd worden op gedrag, leefstijl en voortgang. Dit gebeurt aan de hand van 1-op-1 coaching gesprekken, consults en workshops die op jou als persoon worden afgestemd en nodig zijn op jouw persoonlijk doel te bereiken. Tevens wordt er wekelijks gemeten om je voortgang nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig het plan aan te passen.

5. Eindgesprek

Aan het eind van de eerste fase naar gedragsverandering vindt er een afrondingsgesprek plaats. Hier wordt teruggekeken naar het doorlopen traject. De vraag is of het samen vooraf opgestelde doel op korte termijn is behaald. Daarnaast is het belangrijk om te bespreken of er voldoende verandering is bewerkstelligd voor de lange termijn. Life Quality toetst op drie pijlers om het gewenste doel te bereiken: voeding, training en ontspanning. Veel mensen denken verkeerd en kijken alleen op korte termijn. Het is niet voor niks dat 90% ZELFSTANDIG hun doel niet bereikt en dat 80% van de gene die het wel bereikt, uiteindelijk terugvalt. Daarom wordt bij Life Quality op korte én op lange termijn gedacht. Werken aan mentale aspecten, fysieke aspecten en aan verandering van ritme/gedrag zijn hierbij essentieel. Waar Life Quality je niet bij kan helpen, kun je zelfs eventueel worden doorverwezen naar de juiste persoon die dit wel kan.

6. Nazorg (terugvalpreventie)

Na het eindgesprek van de eerste fase, zal samen met de klant worden bepaald wat nodig is om terugval te voorkomen. Indien gewenst zal een aansluitend vervolgtraject worden aangeboden om op lange termijn succesvol te blijven. Wij zeggen dan ook: “Op korte termijn is resultaat belangrijk en op lange termijn blijvend succes”. Zoals eerder benoemd zie je vaak dat mensen weer in hun oude patroon terugvallen na een traject van 6, 10. of 12 weken dat velen coaches aanbieden. Mentaal voelen ze zich dan weer minder goed, vetpercentage schiet omhoog en zijn dan weer terug bij af. Het belangrijkste is een blijvende leefstijl verandering en daar ben je hier aan het goede adres!