Privacybeleid

Wie zijn we

Life Quality als ZZP bedrijf met Maurice Ronda als eigenaar. Ons website-adres is: https://www.lifequalityronda.nl/ Zie ook Facebookpagina: www.Facebook.com/lqronda

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een bericht stuurt via What’s app of via het contactformulier, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Zodra u de website bezoekt zal uw data voor kwaliteitsdoeleinden worden opgeslagen. Op deze manieren wordt geanalyseerd wie en wanneer de site bezoekt.

Met wie we jouw data delen

Jouw data zal niet met derden worden gedeeld. Op deze website wordt gehandeld conform de AVG-wet.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Privacyverklaring voor alle klanten

Life Quality, gevestigd aan Oude Raadhuisstraat 6, 6125 BA Obbicht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.facebook.com/lqronda

Adres: Oude Raadhuisstraat 6, 6125 BA Obbicht

tel: +31642382674

Maurice Ronda is de Functionaris Gegevensbescherming van Life Quality hij is te bereiken via e-mail: lifequalityronda@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Life Quality verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Lijst met contact- en persoonsgegevens m.g.v. voedingsprogramma

– Bankrekeningnummer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Life Quality bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > ,1,5 jaar > In verband met kans op vervolgtrajecten en deze gegevens weer nodig zijn. Daarna wordt verwacht dat er geen vervolg komt en worden de gegevens verwijderd

Intakeformulier         > 1,5 jaar na einde contract > In verband met kans op vervolgtrajecten en deze gegevens weer nodig zijn. Daarna wordt verwacht dat er geen vervolg komt en worden de gegevens verwijderd

Contract                 > 1,5 jaar na einde contract > In verband met kans op vervolgtrajecten en deze gegevens weer nodig zijn. Daarna wordt verwacht dat er geen vervolg komt en worden de gegevens verwijderd

Facturen                 > 7 jaar na einde contract > In verband met financiële administratie minimaal 7 jaar moet worden bewaard.

foto’s en video’s.      > zo lang als Life Quality actief blijft > In verband met marketing doeleinden en potentiële klanten te informeren over Life Quality. Tenzij de klant aangeeft de foto’s en/of video’s eerder verwijderd te willen hebben.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lifequalityronda@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Life Quality verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen, smsen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Life Quality verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming en gebruik multimedia/beeldmateriaal

Life Quality neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Life Quality) tussen zit. Life Quality gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Excel, Word, Pages, Numbers en PDF voor het opstellen van facturen, voedingsadviezen, contracten, trajectbegeleiding, urenlijsten en trainingsschema’s om alle verkregen gegevens overzichtelijk te maken voor zowel de klant als voor Life Quality zelf.

– Adobe Photoshop, Paint en andere fotoprogramma’s voor marketing, promotie en maken van impressies voor commerciële doeleinden van Life Quality. Door ondertekening van dit document stemt de klant in dat foto’s en/of video’s worden gemaakt voor eerder genoemde doeleinden.

– BenFit en Bodysupport voor het opstellen van voedingsadviezen om klant beter te kunnen begeleiden voor het bereiken van het gewenste doel.

Delen van persoonsgegevens met derden

Life Quality verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Life Quality blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Life Quality en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lifequalityronda@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Life Quality wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Life Quality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lifequalityronda@gmail.com

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

Life Quality dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan conform de AVG-wet. Life Quality is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de facebookpagina van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Life Quality is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Life Quality gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Life Quality houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de AVG-wet stelt.

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Life Quality te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst. Bij ondertekening wordt toegestemd met verwerking van persoonsgegevens in het voedingsprogramma van Life Quality. Klant kan dit later altijd schriftelijk intrekken. Lid heeft tenslotte recht de verwerkte gegevens ten alle tijden in te zien, te wijzigen en te verwijderen indien gewenst of als dit noodzakelijk is.