Missie en visie

Missie
Het bedrijf helpt (jong)volwassenen en ouderen naar een *kwalitatievere manier van leven afgestemd op de behoefte van de klant.

Visie
Een gezonde samenleving waarin ieder individu kan werken aan een kwalitatieve levensstijl met een juiste balans tussen voeding, beweging en welbevinden.

 

* Kwalitatievere manier van leven: Kijkend op lange termijn. Werkend naar een bestaan dat in balans is door een gezond/afwisselend voedingspatroon, voldoende beweging en zich mentaal op zijn/haar gemak voelen (evenwicht tussen inspanning en ontspanning). Hierbij mag (uiteraard) ‘gezondigd’ worden, maar wel rekening houdende met je energiebalans die afhankelijk is van je doelstelling.