Actievoorwaarden en spelregels win-actie

1. Winacties worden uitgeschreven door Maurice Ronda onder de handelsnaam Life Quality gevestigd te Obbicht. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je voldoet aan de spelregels in het social-media bericht en indien gevraagd in het bericht, je contactgegevens per mail hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. Op geen enkele manier is deze actie gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of is deze geassocieerd met Facebook. Daardoor is Facebook in geen enkel geval aansprakelijk in welke vorm dan ook.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het messenger of e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Maurice Ronda/Life Quality kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Maurice Ronda/Life Quality voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet wordt voorzien, zal een besluit worden genomen door Maurice Ronda/Life Quality 

17. Maurice Ronda/Life Quality handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Life Quality, Oude Raadhuisstraat 6, 6125 BA Obbicht, 0642382674. E-mail: lifequalityronda@gmail.com. Je ontvangt binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail reactie terug.